Sätkyn kevätkokous 2019

sätky

Sätkyn kevätkokous pidetään 19.3. klo 13:00 LUT-yliopiston tilassa 6426. Kaikki jäsenet tervetulleita.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Puheenjohtajan valinta
3.2. Sihteerin valinta
3.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2)
3.4. Ääntenlaskijoiden valinta (2)
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
7. Toiminnantarkastajien lausunto edellisestä tilikaudesta
8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle
9. Sääntöpäivitykset
10. Fuksivastaavan valinta kaudelle 2019–2020
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen