Edunvalvonta

Edunvalvonta tarkoittaa sitä, että järjestö huolehtii jäsenistön etujen, tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta. Sätky ry vastaa sähkötekniikan opiskelijoiden edunvalvonnasta ja tätä käytännössä valvoo Sätky ry:n opintovastaava.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja opintovastaava pitävät kuukausittain kokouksia sähkötekniikan osaston kanssa. Kokouksissa käsitellään esimerkiksi kurssien toteutuksia ja sisältöjä, sekä killan ja koulutusohjelman kannalta keskeisiä asioita.

Ylioppilaskuntamme LTKY vastaa myös opiskelijoidemme edunvalvonnasta. Kiltojen edunvalvojat sekä ylioppilaskunnan toimijat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan edunvalvontaan liittyvistä asioista ja miettimään yhdessä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.

Sätky ry:n edunvalvonnan tavoite on valvoa sähkötekniikan opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista.

Jos kohtaat opinnoissasi epäoikeudenmukaisuutta tai huomaat kursseihin liittyviä ongelmia olethan yhteydessä opintovastaavaan.

Kaikki palaute on tärkeää ja se viedään eteenpäin anonyyminä.

Opintovastaava 2024:
Meea Vilkman
opintovastaava(at)satky.fi

telegram: @Mepukka