Fuksikursio 2017

Sähköteekkareiden yhdistys ry, eli tuttavallisemmin Sätky, on LUT-yliopiston sähkötekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.

Sätky on perustettu vuonna 1997 ja jäsenistö koostuu LUT-yliopiston sähkötekniikan opiskelijoista. Killan edustajat tunnistat vihreistä haalareista.

Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä etua yliopistoyhteisössä sekä yhdistää sähköteekkareita järjestämällä erilaisia hyöty- tai huvitapahtumia joko yksin tai yhdessä muiden LUT-yliopiston kiltojen kanssa.

Pidämme myös yhteyttä sähköteekkareihin muilla paikkakunnilla sekä teemme yhteistyötä Teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan koulutusohjelman kanssa opintoasioissa. Yrityssuhteista pidämme huolta mm. tekemällä vuosittain erinäisen määrän ekskursioita, jotka suuntautuvat pääasiassa oman alamme mielenkiintoisimpiin yrityksiin.