Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sähköteekkareiden yhdistys ry. (Sätky)
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta
Puh: +358 40 952 8537
Y-tunnus: 2727803-7

Rekisteriä käsittelevä henkilö

Sätky:n hallitus
hallitus(at)satky.fi

Vastuuhenkilö:
Meea Vilkman
tietosuoja(at)satky.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään yhdistyksen tarjoamien palveluiden
suorittamiseksi siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on ne vapaaehtoisesti
antanut. Sätky:n tarjoamia palveluita ovat muun muassa:

 • Tapahtumat
 • Tiedotustoiminta

Rekisteriin talletettavat tiedot

 • Täydellinen nimi
 • Kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Erityisruokavalio (yksittäisten tapahtumien yhteydessä)
 • Muut yksittäisiin tapahtumiin tarvittavat tiedot

Tietojen säilyttäminen

Tiedot tuhotaan heti, kun ne eivät ole enää tarpeellisia henkilön saamalle
palvelulle (tapahtumat) tai henkilö päättää Sätky:n jäsenyyden.

Tietojen siirtäminen

Tietoja ei siirretä Sätky:n järjestelmien ulkopuolelle, eikä ulkopuolisille
tahoille anneta niihin pääsyä.

Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan verkossa TLS-tekniikalla. Sätky:n järjestelmissä tietoihin
pääsee käsiksi vain rekisteriä käsittelevä henkilö. Järjestelmä on suojattu
pääsynhallinnalla, palomuurilla ja salauksilla.

Evästeet

Sätky käyttää sivuillaan evästeitä (cookies). Evästeet identifioivat käyttäjän
ja mahdollistavat muun muassa automaattisen sivuprofiilin asettamisen
edellisten sivukäyntien perusteella. Evästeet voi estää kokonaan tai osittain
verkkoselaimen tietosuoja-asetuksista, mutta se voi johtaa
huonolaatuisempaan palveluun.

Asiakkaan oikeus

Asiakkaalla on oikeus:

 • Tarkistaa itseään koskevat tiedot
 • Vaatia virheellisten tietojen oikaisua
 • Tulla unhoitetuksi
 • Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin
  Asiakkaan oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää yllä mainittuun
  rekisterinpitäjän osoitteeseen.