Jäsenpalvelut

Jäsenenä pääset käsiksi lukuisiin Sätkyn jäsenpalveluihin. Rivijäsenelle näkyvimmiksi eduiksi voidaan mainita kiltahuone ja sen sisältämät palvelut, erinäiset lukuvuoden aikana järjestettävät tapahtumat sekä jäsenistön sähköpostilistat. Voit tutustua näihin etuihin päävalikon Jäsenille-välilehden alta.

Lisäksi Sätky tekee jäsentensä edunvalvontaa yhteistyössä yliopiston ja sähkötekniikan koulutusohjelman kanssa. Vaikka tämä palvelu ei suoraan näy jäsenille, on edunvalvonta killan tarjoamien palveluiden merkittävimmästä päästä. Voit tutustua edunvalvontaan tarkemmin Opiskelu-välilehden alta.