Sähköteekkareiden yhdistys ry:n merkkiohjesääntö

Hyväksytty viralliseksi merkkiohjesäännöksi Sätkyn hallituksen kokouksessa 18/2020 (5.10.2020).


I Kiltanauha

1 § Kiltanauha

Sätkyn kiltanauhassa on Karjalan värit sekä Sätkyn vihreä väri: toinen reuna on punainen, toinen vihreä ja keskellä on musta raita.

Nauhan leveys on 35 mm jaettuna siten, että musta ja punainen raita ovat saman levyisiä ja yhdessä enintään kolmasosan nauhan leveydestä. Vihreä osa leveydeltään loput nauhan leveydestä.

2 § Kiltanauhan käyttö

Kiltanauhaa käyttävät Sätkyn jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä Sätkyä edustettaessa.

Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli.

Nauhaa kannetaan siten, että vihreä väri on ylimpänä.

Nauhaa voidaan kantaa yksinään tai yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa. Tällöin kuntanauhaa kannetaan kiltanauhan yläpuolella.

Naiset voivat tehdä kiltanauhasta itselleen ruusukkeen, jota kannetaan rinnuksessa. LTKY:n kuntanauhasta tehty ruusuke tulee olla Sätkyn kiltanauhasta tehdyn ruusukkeen yläpuolella.

Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

II Rintamerkki

3 § Rintamerkki

Rintamerkki on halkaisijaltaan 13 mm oleva Sätky:n virallinen merkki.

Rintamerkin käyttöoikeus on elinikäinen.

III Ansiomerkit

4 § Killan ansiomerkki

Killan ansiomerkki on Sätkyn virallinen merkki ilman teekkarilakkia, tekstejä ja koordinaattiakselia.

Ansiomerkki on halkaisijaltaan 25 mm ja väriltään kultainen.

5 § Merkin käyttö

Ansiomerkkiä käytetään akateemisen kunniamerkin tavoin.

Merkkiä kannetaan vasemmassa rinnuksessa tai kiltanauhassa.

Merkin käyttöoikeus on elinikäinen.

6 § Ansiomerkkien myöntäminen

Ansiomerkin myöntämisestä päättää Sätkyn hallitus kokouksessaan.

Ansiomerkki myönnetään Sätkyn entiselle tai nykyiselle jäsenelle, joka on usean vuoden toiminut ansiokkaasti killan hyväksi ja joka on esimerkillään innostanut myös muita entistä aktiivisempaan toimintaan killan parissa. 

Ansiomerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle.

Killan hallitus pitää kirjaa merkin saaneista henkilöistä.

7 § Ansiomerkkien myöntäminen

Ansiomerkit luovutetaan, mikäli mahdollista, Sätkyn vuosijuhlilla.

IV Erityisiä määräyksiä

8 § Sääntömuutokset

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä Sätkyn hallituksen kokouksessa.

9 § Voimaantulo

Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Sätkyn hallitus hyväksynyt kokouksessaan killan viralliseksi merkkiohjesäännöksi.