Sähköpostilistat

Killalla on käytössä fukseille tarkoitettu sate17-sähköpostilista ja yleinen huvi & hyötylista satky. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen sympa@lists.lut.fi ja viestin aiheeksi(subject):
sub sate17
tai
sub satky

Liittykää fuksit molemmille listoille!

Yleisesti listoilta voi poistua komennolla:
unsub *listan nimi*

Kuvakaappaus Microsoft Outlok 2016 ohjelmasta, jossa näytetään kuinka listoille liitytään.